Compare Listings

Yatırım Aşamaları Üst Resim

Bym Global Yatırım olarak, yatırımcıların taleplerini, farklı değerlere sahip projeler üzerinden, kendi seçimlerini yapmak suretiyle analizlerini yapıyoruz. Akabinde, yatırımcıların izleyeceği yolu yatırım prosedürleri adı altında aşama-aşama uyguluyoruz. Bu anlamda yatırımcı olarak merak ettiğiniz ya da aklınıza takılan soruların cevaplarını burada bulabileceksiniz.

Aşama 1 Renk

YATIRIMCI KAYIT

Yatırımcı kaydı, üye adaylarımızın işlemleri ile ilgili olarak hazırlanan iletişim formunu doldurması ile başlamaktadır. Kayıt esnasında üye adayı, bütçesine göre araziye talep veya mevcut araziye ortaklık seçeneklerinden birini seçebilmektedir. Kayıt aşamasında yatırımcı, sahip olmak istediği konut veya ticari alan için belirlediği bütçeyi yazılı olarak beyan ve taahhüt etmektedir. Kayıt aşamasından tapu devrinin gerçekleşmesine kadar yatırımcıdan hiçbir ücret talep edilmemektedir.

Aşama 2 Renk

UYGUN ARAZİ TEMİNİ

Yatırımcı tarafından doldurulan formları bütçe ve taleplere göre kategorilendiren danışmanlarımız, bir yatırım grubu oluşturmaktadır. Bu aşamada, oluşturulan yatırım grubunun bütçesine uygun arazi araştırması ve temini yapılmaktadır.

Aşama 3 Renk

ANALİZ HAZIRLIĞI

Yatırımcı grubunun bütçesine uygun arazi belirlendikten sonra arazinin analiz raporu çıkarılarak yatırımcı grubuna sunulmaktadır. Taşınmazın fiziki ve hukuki durumları, uygulanabilecek proje alternatiflerinin tespiti, yatırım yapılacak dönem öncesi ve sonrasını kapsayacak şekilde ekonomik verilerin tespiti, yatırımcı hedefleri ve sektörel incelemelerin yapıldığı analiz raporunda arz ve talepler belirlenmektedir.

Aşama 4 Renk

TAPU DEVRİNİN YAPILMASI

Taşınmaz malların devir işlemleri tapu dairesinde gerçekleşmektedir. Tapu devri öncesi gereken belgeler hazırlandığında işlemler için hazırlık tamamlanmaktadır. Öncelikle tapu fotokopisi ile belediyeden belediye rayiç bedeli belgesi alınmaktadır. Tapu devri esnasında nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi hazır bulundurulmalıdır. Tapu harçlarının ve diğer bürokratik işlemlerin gerçekleşmesinin ardından yatırımcı grubun tercih ettiği arazinin satın alınması kesinleşmektedir. Tapu devri yapılırken alıcı, başlangıçta taahhüt ettiği ücreti satıcıya ödemektedir.

Aşama 5 Renk

TAAHHÜTNAME ALINMASI

BYM Global Yatırım çatısı altında yapılan anlaşmalarda, tapu devrinin yapılması sırasında noterden taahhütname alınarak yatırımcıların 2/3 çoğunluğunun kararına bağlanmakta ve böylece fikir ayrılığı içinde olabilecek azınlığın, çoğunluğu olumsuz yönde etkilemesinin önüne geçilerek satın alınan arazinin yükleniciye verilerek hızlı bir şekilde yatırıma çevrilmesi gerçekleşmektedir.

Aşama 7 Renk

PROJENİN ŞEREFİYELENDİRMESİ YAPIMI

Global Yatırım, taahhütname alınmasının ardından 15-20 gün içerisinde (istisnai durumlarda azami 2 aylık süreç içerisinde) sistemine kayıtlı olan güvenilir ve referansları güçlü yüklenici firmalarla çalışarak hem ilerleyen dönemlerde sorun yaşamamak hem de kazançlı bir yatırım elde etmek açısından yatırımcılara referans olmaktadır. Firma, hak sahiplerinin mevcut daireleri karşılığında adil bir pay alabilmeleri, işlemlerin yasal açıdan uygun bir şekilde gerçekleşmesi açısından tüm süreçleri takip etmektedir.

Aşama 8 Renk

NOTER SÖZLEŞMESİNİN YAPILMASI

“İtibar değeri” olarak kullanılan şerefiye, bir gayrimenkulün benzer daireler ile aynı metrekare ve aynı planda olmasına rağmen, bulunduğu konum itibarıyla daha yüksek bir değere sahip olması olarak tanımlanmaktadır. Bu aşamada, yüklenici firma tarafından başlanacak inşaat projesi, haksızlıkları önlemek amacıyla BYM Global Yatırım tarafından kullanılan şerefiyelendirme programı ile yapılmaktadır. Bu yöntem ile noter sözleşmesine imza atmadan her hak sahibi kendi payına düşecek bağımsız bölümün kat ve numarasını belirlemiş olmaktadır.

Aşama 6 Renk

YÜKLENİCİ FİRMA ANLAŞMASININ YAPILMASI

Arazi sahipleri (yatırımcılar), kat karşılığı inşaat sözleşmesini, noter huzurunda yüklenici firma ile yaparak projenin başlamasını sağlamaktadır. Yatırımcılar, yapılan bu sözleşme ile devlet güvencesine girmiş olmaktadırlar. Sözleşme sonrasında yüklenici inşaat firması, ilgili belediyenin mevzuatına göre 4-5 aylık sürede inşaat ruhsatını almakta ve inşaata başlamaktadır.

Aşama 9 Renk

KİRALAMA VEYA SATIŞ YAPILMASI

Biten projede yatırım grubunda bulunan gayrimenkul sahiplerine talep etmeleri durumunda bedeli karşılığında yapılacak ek sözleşme ile en uygun kiracıları bularak pazarlama ve kiralama planları oluşturan BYM Global Yatırım, mülk sahiplerinin, sahip oldukları mülkleri satmak istemeleri durumunda satışı yapılması istenen dairenin değerine uygun olarak gerekli satış desteğini de vermektedir.