Compare Listings

YASAL UYARI VE KULLANIM KOŞULLARI

BYM GLOBAL YATIRIM web sitesine hoşgeldiniz. İş bu web sitesi, Türkiye ve KKTC sınırları dahilinde BYM GLOBAL YATIRIM ve Franchise Ofislerinin portföylerinde bulunan gayrimenkul alım-satımı ile kiralanması hususunda bilgilere erişim sağlamak için oluşturulmuştur.

Bu sitedeki her türlü ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belge, ticari marka ve her tür fikri mülkiyet, BYM GLOBAL YATIRIM ya da bağlı şirketlerine aittir ya da sahiplerinin izni ile kullanılmaktadır ve telif hakları kapsamındadır. İzinsiz değişiklik yapmak, kopyalamak, kiralamak, ödünç vermek, iletmek ve yayınlamak yasaktır.

İleride söz konusu şartları okumamış veya okumuş olup da bunlara uygun davranmamış olmanızdan kaynaklanabilecek olan her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin talebinizden BYM GLOBAL YATIRIM ile www.bymglobalyatirim.com Web Sitesi’nin (“Web Sitesi”), Web Sitesi’ndeki her türlü içeriğin hazırlayıcılarının, çalışanlarının, BYM GLOBAL YATIRIM’ın yetkilendirdikleri kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

www.bymglobalyatirim.com sitesi içerisinde yer alan her türlü bilgi, istatistiki şekil ve değer, güvenilirliği genel teamüller çerçevesinde kabul edilen kaynaklardan elde edilerek derlenmiş olup, doğrulukları ve yeterlilikleri hiç bir şekilde BYM GLOBAL YATIRIM tarafından garanti altında değildir.

Web Sitesi’nde yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlerin kullanımı sonucunda doğabilecek doğrudan veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet zararlardan ve olası sair zarar ve masraflardan dolayı BYM GLOBAL YATIRIM’ın hiç bir hukuki ve cezai sorumluluğu mevcut değildir.

İş başvuruları hariç olmak üzere, İnternet aracılığıyla bize ilettiğiniz her tür yorum, öneri, fikir, grafik ve sair bilgiler, BYM GLOBAL YATIRIM veya bağlı şirketleri tarafından, size veya başka herhangi bir kişiye herhangi bir ödeme yapılmaksızın, ticari veya gayri ticari bir amaçla kullanılabilecektir.

BYM GLOBAL YATIRIM olarak bizimle paylaşılan kişisel bilgileriniz aldığınız ürün ve hizmete bağlı olarak kullanılması söz konusudur.ancak bilgi güvenliği açısından gizli tutulmaktadır.3. kişi ve şahısların uygun olmayan koşullarda elde edeceği bilgiler durumunda şirketimiz mesul olmamakla birlikte herhangi cezai drum söz konusu değildir.