Compare Listings

BYM GLOBAL YATIRIM
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (24 Mart 2016) ;  kişisel verilerin işlenmesi , özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları kapsamaktadır.

BYM GLOBAL YATIRIM olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi ilgili mevzuata uygun olarak  kullanılması söz konusudur.Bu kapsamda  şirketimizle paylaşılan isim,adres,telefon,meslek,gayrimenkül vb. bilgileriniz şirketimiz tarafından bilgi güvenliği açısından gizli tutulmaktadır.

Kişisel verilerinizin kullanımı, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik göstermekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz birimleri , topluluk şirketleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimiz ve topluluk şirketlerimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimizle, topluluk şirketlerine, şirket yetkililerine, hissedarlarımıza,yatırımcılarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Tüm bunların beraberinde bilgi güvenliğinizi korumak esasımız olmakla birlikte ilgili ürün, hizmet dışındaki bize bağlı olmayan illegal yöntemlerle kullanılmaya 3. Kişilerin kullanımları biz bağlamamaktadır.